Sou aquí: Inici Medi Ambient Atmosfera Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia amb les emissions a l’aire dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. Un cop a l’atmosfera, aquestes substàncies són transportades i/o transformades , cosa que fa que en un punt determinat es produeixi una determinada concentració de contaminant.

 

 

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia amb les emissions a l’aire dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. Un cop a l’atmosfera, aquestes substàncies són transportades i/o transformades , cosa que fa que en un punt determinat es produeixi una determinada concentració de contaminant.

La major part de les emissions de contaminants a l’atmosfera provenen del trànsit i de la indústria.

Els contaminants atmosfèrics amb més transcendència a Vic són:


- Les partícules en suspensió (PM10)   Són aquelles amb un diàmetre inferior a 10 micres de mil·límetre, provinents sobretot del trànsit.

A Vic, al centre cívic de Santa Anna, hi ha una estació mesuradora d’aquestes partícules, on, diàriament, es recullen mostres i s’analitzen.

- Nivells d’ozó troposfèric (O3).

No s'ha de confondre amb la capa d'ozó, que es troba de manera natural a l'atmosfera a uns 20 km d'alçada (estratosfera), aquesta protegeix els essers vius de les radiacions ultraviolades del sol, és bona per nosaltres.

 

L’ozó troposfèric és un contaminant secundari, no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions activades per la llum solar entre contaminants primaris, com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, que són els contaminants típics produïts pels vehicles i operacions industrials.

 

La manera de disminuir-lo és bàsicament, reduint l'emissió dels seus precursors, o sigui, apostant per la mobilitat sostenible i el control de les indústries.

S'ha de tenir en compte, que la seva formació és molt complicada i per tant, també, la seva eliminació, ja que és una barreja de factors, no només eliminant els òxids eliminem la formació d'ozó, s'ha de fer la reducció simultània de tots dos precursors.


Vic a més, està situada en una vall on arriben de forma natural molts dels contaminants provinents de Tarragona i Barcelona i aquí no tenen sortida. Al quedar estancats els dies que hi ha més radiació solar, es donen tots els factors per a la formació de l'ozó troposfèric.

Com necessita de la llum solar durant vàries hores, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu.

 

Els nivells d'ozó es vigilen de forma permanent des del Servei de Vigilància i Control de l'aire, de la Generalitat de Catalunya. Durant els mesos en els que es pot donar amb més probabilitat, a més, la campanya respon a l'obligació d'informar a la població sobre les incidències esdevingudes.

 

Els llindars que estableix la legislació són:

 

Llindar d'informació 180 µg / m3

 

Llindar d'alerta 240 µg / m3

 

Els efectes que pot causar l'ozó a la població, en funció de la concentració i la durada són:

- Tos

- Irritacions a la faringe, coll, ulls.

- Dificultats respiratòries.

- Simptomes de malestar general.


Cal tenir en compte, que aquests símptomes també poden tenir altres causes i que, difícilment, es poden distingir de les pertorbacions generals de l'estat de la salut. A més s'ha de tenir en compte que la sensibilitat a l'ozó pot variar molt en cada persona. Encara i així, les persones que a priori, es podrien veure més afectades són els malalts del cor, pulmó, els nens, els malalts i la gent gran.

Es recomana com a sistema de prevenció:

- No realitzar esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins del període comprès entre les 10 h i les 16 h (hora solar).

Normativa de referència

  Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny.

  Decret 322/1987, de 23 de desembre, de desplegament. Classificació i catàleg d’activitats potencialment contaminant de l’atmosfera

  Decret 390/2004, de 21 de setembre, d’assignació de competències en matèria d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

 

Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...